WKCENTRUM.EU

Hỗ trợ khách hàng:  729 632 790

Tự thiết kế website bán hàng trong 01 phút

Kho giao diện mẫu

Sản phẩm mới

Sản phẩm nổi bật

aaa

 

GD Poland là trung tâm đầu tiên được xây dựng ở khu vực Wólka Kosowska. Khởi đầu chỉ là một trung tâm triển lãm giới thiệu các sản phẩm của người Quảng Đông - Trung Quốc, về sau khi khu chợ người Việt ở Sân vận động giải thể, GD Poland trở thành địa điểm kinh doanh mới cho bà con người Việt thuê quầy buôn bán tại đây. Khởi đầu chỉ là trung tâm triển lãm nhỏ - về sau là GD1, trung tâm thương mại GD dần phát triển thành tổ hợp các khu trung tâm từ GD1-GD6 và vẫn còn đang tiếp tục mở rộng.

» Số lượng kiot: 2001 cửa hàng
» Sơ đồ trung tâm
 
Chúng tôi muốn đặt cookie trên máy tính của bạn để ứng dụng chạy tốt hơn. Vui lòng nhấn vào nút Chấp nhận Cookies nếu bạn đồng ý hoặc Từ chối nếu bạn không muốn. Allow Cookies Refuse Cookies Close
Choose Language